Wzrost Gospodarczy w Polsce – 2019

Wzrost Gospodarczy w Polsce – 2019

Maj 8, 2019 0 przez BusinessHubPoland

Komisja Europejska podnosi prognozy wzrostu gospodarczego w Polsce na 2019 rok. Początkowo zakładano że wzrost wyniesie – 3,5 % PKB. Jak poinformował Pierre Moscovici komisarz ds. gospodarczych – komisja podniosła wskaźnik o 0,7 pk. procentowego do 4,2%.  Szacunkowe dane na rok 2020 również zostały zrewidowane z 3,2% do 3,6%. Biorąc pod uwagę doświadczenia 2018 roku może nastąpić po raz kolejny korekta wzwyż jako to miało poprzednio miejsce.

Zagrożenia dla wzrostu

Duża część wzrostu wynika z poprawy sytuacji na rynku pracy oraz stymulacji fiskalnej w postaci programu 500+ oraz dodatkowej wypłaty emerytury. Ekonomiści zwracają jednak uwagę, że obecny wzrost gospodarczy piera się w dużej mierze na konsumpcji. Niestety w ostatnim okresie spadła ilość nowych inwestycji. W długim okresie taki model nie utrzyma dotychczasowych wyników.

Jak wyglądamy na tle sąsiadów

Już od wielu lat polska gospodarka przyzwyczaiła wszystkich do notowania lepszych wyników niż kraje sąsiednie. Niemcy w tym kwartale odnotowali znaczące spowolnienie gospodarcze na granicy z zahamowaniem. Jak pokazały poprzednie lata polska koniunktura uniezależniła się od sytuacji naszego największego partnera gospodarczego.

Opinia banku światowego

Prognozy banku światowego na kolejne lata, zbliżają się do założeń komisji europejskiej. Bank światowy jednak prognozuje wyhamowanie do 3% w 2021 roku. Jest to daleko idąca prognoza, która podyktowana jest globalnym spojrzeniem banku światowego na rynki europy wschodniej. W dużej mierze analitycy banku są przeświadczeni o silnej korelacji sytuacji krajów zachodnich z krajami wschodnimi. Jak pokazały dotychczasowe wyniki sytuacja ta jednak nie odnosi się w stosunku do polski. Dla przypomnienia w latach 2008-2009 gospodarka Czech nurkowała razem z gospodarką Niemiec. Świadczy to o silnym zespoleniu tych dwóch gospodarek jako podwykonawcy i odbiorcy podzespołów.

Nadchodzące wybory

Wiele wskazuje, że nadchodzące wybory zostaną ponownie wygrane przez obecnie rządzące Prawo i Sprawiedliwość. W długim okresie oznacza to kontynuowanie polityki fiskalnej. Docelowo utrzyma to wysoką konsumpcję kosztem inwestycji publicznych. Jeśli jednak przedsiębiorcy nadal będą akumulować kapitał ze względu na zwiększoną sprzedaż istnieje szansa na organiczny wzrost inwestycji dokonywanych przez kapitał własny.