Największa w Polsce kopalnia soli kupiła maszyny od KGHM

Największa w Polsce kopalnia soli kupiła maszyny od KGHM

Maj 8, 2019 0 przez BusinessHubPoland

Kopalnia soli w Kłodawie zdecydowała, że przetarg na dostarczenie sprzętu wygrała firma będąca częścią grupy KGHM. Kopalnia w Kłodawie dostarczyła w ostatnich latach była głównym producentem soli w Polsce. Jak dowiadujemy się z oficjalnych danych jest ona liderem od bardzo wielu lat.

Przetarg Związany

Poza zakupem sprzętu, umowa zawiera także klauzulę dotyczącą szkolenia pracowników oraz opiekę techniczną. Pozwala to na utrzymanie długookresowej relacji pomiędzy firmami. Kopalnia soli kłodawa jest spółka państwową. KGHM pomimo tego że jest notowany na giełdzie, nadal pozostaje pod kontrolą skarbu państwa. Oczywistą przewagą tej firmy jest pozostawanie największym producentem sprzętu górniczego w Polsce.

Specyfika soli z Kłodawy

Złoże kłodawskie ma zróżnicowaną strukturę: oprócz tzw. starszej soli kamiennej białej o zawartości ok. 97,5% NaCl, znajdują się w nim pokłady starszej soli szarej (tzw. soli drogowej) o zawartości ok. 94% NaCl, młodszej soli magnezowo-potasowej o zawartości ok. 8% K2O oraz najmłodszej soli różowej o zawartości ok. 97,5% NaCl. Pozwala to na wykorzystanie surowca do szerokiego zastosowania przemysłowego.