Aktualności Biura Maklerskiego Alior Banku

31 stycznia, 2023 0 przez BusinessHubPoland
Zrównoważony rozwój w Twoich inwestycjach
Kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem (ESG) nie są nam obojętne, Alior Bank konsekwentnie realizuje działania w tym obszarze. Od 22 listopada ubiegłego roku produkty inwestycyjne podzieliliśmy na dwie grupy: spełniające kryteria ESG oraz pozostałe. W ankiecie inwestycyjnej, zaznaczając, że jesteś zainteresowany wyłącznie produktami „zielonymi” otrzymasz ofertę tylko produktów z tej grupy, w przeciwnym wypadku zostaną zaprezentowane wszystkie rozwiązania inwestycyjne.
Nowy „zielony” subfundusz Alior Odpowiedzialny
Od 11 stycznia bieżącego roku w naszej ofercie został udostępniony nowy subfundusz inwestycyjny Alior Odpowiedzialny. Jako jeden z nielicznych, prowadzonych przez krajowe podmioty subfunduszy, posiada strategię zorientowaną na promocję aspektów środowiskowych i społecznych, jednocześnie ma relatywnie niskie ryzyko inwestycyjne. Aktywa subfunduszu to m.in. ETF-y bazujące na instrumentach dłużnych.
Lepszy czas dla obligacji
■Początek roku w wielu segmentach rynku finansowego przyniósł nawet spore wzrosty i świeży powiew optymizmu inwestorów. W przypadku polskiego rynku, zarówno obligacji, jak i akcji, była to kontynuacja pozytywnych tendencji z całego ostatniego kwartału.
■Szczególnie wartym odnotowania jest odbicie notowań zdywerysfikowanego, dochodowego (uwzględniającego zarówno zmiany cen, jak I odsetki) indeksu polskich obligacji skarbowych  –  Treasury Bond Spot Poland.
■Dalsze zachowanie cen obligacji będzie uzależnione od szeregu czynników, m.in. sentymentu globalnych inwestorów, kształtowania się premii za ryzyko w regionie Europy Środkowo – wschodniej, oczekiwań inflacyjnych oraz polityki monetarnej banku centralnego.

Ostrzegamy! Przestępcy nadal próbują podszywać się pod pracowników banku

W ostatnim czasie ponownie obserwujemy wzrost aktywności przestępców podszywających się pod pracowników banków podczas połączeń telefonicznych. Przestępca wykonując do Ciebie połączenie potrafi podszyć się pod prawdziwy numer banku  –  z tego powodu w połączeniu przychodzącym na Twoim telefonie może wyświetlać się fałszywie numer infolinii banku.    

 Atak przebiega w trzech etapach  

Etap 1. Uwiarygodnienie wobec atakowanego.
Na tym etapie przestępcy wprowadzają atakowanego w błąd poprzez:
■ wykorzystanie luki sieci komórkowej, która w połączeniu przychodzącym umożliwia wyświetlenie numeru infolinii banku na Twoim telefonie,
■ przedstawienie się jako pracownik banku i proponowanie przesłania „legitymacji pracowniczej” – często za pośrednictwem komunikatora.

Etap 2. Wskazanie celu kontaktu.
Przestępcy informują atakowanego o:
■ nieuprawnionych transakcjach na rachunku,
■ przejęciu danych logowania przez złodziei (np. w systemach banku stwierdzono logowanie z innego rejonu świata),

■ uruchomieniu kredytu.

Etap 3. Skierowanie żądania do ofiary ataku.
Korzystając ze zbudowanego zaufania przestępcy proszą o:
■ przekazanie kodu BLIK, np. w celu „weryfikacji” konta, lub
■ instalację programu do zdalnego dostępu na urządzeniu, aby rzekomo pomóc w zabezpieczeniu środków, lub
■ wejście na przesłaną w wiadomości SMS stronę internetową w celu zweryfikowania danych logowania – oczywiście wskazana strona nie należy do banku, a jedynie ją udaje.

Przestępcy proponują także założenie nowego rachunku technicznego oraz przelanie tam pozostałych środków z konta. W celu skuteczniejszego podszycia się pod pracowników banku przesyłają na podany adres e-mail bardzo dobrze sfałszowaną umowę rachunku osobistego.    


Konto z fałszywej umowy należy do oszustów i przelanie środków na takie konto może skutkować ich całkowitą utratą.


 Aby nie paść ofiarą przestępstwa należy pamiętać, że:    

■ Wyświetlenie w Twoim telefonie numeru infolinii podczas połączenia przychodzącego nie jest gwarancją, że dzwoni do Ciebie przedstawiciel banku.
■ Bank nigdy samodzielnie nie zakłada rachunków / uruchamia kredytu bez oświadczenia woli klienta.
■ Konsultant infolinii nigdy nie prosi o instalowanie dodatkowego oprogramowania (w celu „zabezpieczenia telefonu”, lub „przeskanowania systemu”).
■ Bank nigdy nie prosi o: przekazywanie kodów BLIK, realizację przelewu, wejście na stronę banku w celu weryfikacji identyfikatora i hasła.
■ Trzeba zwracać uwagę na zawartość wiadomości SMS i nigdy nie korzystać z aktywnych linków umieszczonych w wiadomościach e-mail lub SMS.

Zawsze sprawdzaj, czy rozmawiasz rzeczywiście z pracownikiem banku! 

Każdorazowo podczas rozmowy, prawdziwy pracownik banku może wysłać do Ciebie wiadomość PUSH do Twojej aplikacji mobilnej Alior Mobile lub podać Ci Twoje indywidualne hasło do weryfikacji zwrotnej (o ile zostało przez Ciebie zdefiniowane), co pozwoli Ci zweryfikować tożsamość rozmówcy.   

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące rozmowy, którą prowadzisz z osobą podającą się za pracownika banku, rozłącz się i natychmiast zadzwoń na infolinię banku, samodzielnie wybierając numer 19 502.

Strony naszych partnerów:

Wirtualne Biuro Poznań

Wirtualne Biuro Kraków

Wirtualne Biuro Wrocław

Coworking Poznań

Coworking Kraków

Coworking Wrocław